چاپ کردن این صفحه

لوله 20 اتمسفر

در اندازه های (میلی متر)

  • 20
  • 25
  • 32
  • 40
  • 50
  • 63
  • 75
  • 90
  • 110